Archit Malviya, VII D

Ishan Singh, VII F

Ritvik Gupta, VII F

Vanshika Nagar, VII F