Results of Inter House Sports Events 2018-2019

Event Level(Classes)  Winners Position House Class
Inter House Badminton Jasman Singh I Buddha IV F
Boys Puneet Ghai IV F
Vatsal Gupta V B
Rishit Patni IV C
Keshav Gupta V F
Triwant Awasthi V B
Anmol Sandwane II Raman IV b
Nishant Reddy Best Player V E
Arnav Sharda V E
Naman Jain V E
Arnav Sinha V E
Aahan Gupta V B
Girls Purva Agrawal I Gandhi IV B
Yana Sharma IV C
Amatullah Haidry V C
Simran Sharma IV A
Roma Thaker V A
Lavisha Rajguru V B
Best player Rhythm Ramani II Raman IV C
Sanvi Bindal IV E
Saavi Jain IV D
Bhvya Himtani IV D
Viyushi Hardia IV A
Inter House Swimming Archisha Sikdar I Buddha V F
Freestyle Ananya Agrawal II Gandhi IV D
Alice Batreja III Gandhi V C
Shreshth Soni I Buddha V C
Aditya Joshi II Buddha V B
Rudraksh Sharma III Raman V B
Inter House Skating
Girls Mridini Singhal I Buddha V D
Amatullah Haidry II Gandhi V D
Bhakti Sharma III Gandhi IV D
Boys Raghav Mishra I Tagore IV B
Shourya Jain II Tagore IV B
Dhairya Chaddha III Raman IV C
Rishit Supekar I Buddha V F
Purav Chimnani II Tagore V F
Parth Goyal III Tagore V F